Wholesale Banking

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., ktorá je súčasťou ING Groep N.V.. V oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pôsobí pod označením ING Wholesale Banking.

ING Wholesale Banking poskytuje na Slovensku služby medzinárodným a veľkým domácim spoločnostiam, finančným inštitúciám, investičným spoločnostiam, pobočkám alebo spoločným podnikom zahraničných spoločností a verejnému sektoru. Spájame znalosti slovenského trhu s kapacitami globálnej finančnej inštitúcie a ponúkame širokú škálu produktov a služieb.

 

Oznam - InsideBusiness Payments CEE

Vážený klient,

počas posledných dvoch rokov bolo v systéme InsideBusiness Payments CEE (IBP CEE) zavedených viacero zmien ako napríklad zmena názvu aplikácie, prechod na bezpečnejší systém Security 2.0, nový vzhľad stránok IBP CEE ako aj spôsob prihlásenia sa do aplikácie. Tieto zmeny boli zamerané na vyššiu medzinárodnú štandardizáciu služieb poskytovaných ING Bank.

Ďalším krokom, ku ktorému pristupujeme na Slovensku od 12. decembra 2016, je centralizácia služieb technickej podpory systému IBP CEE. Podpora systému bude poskytovaná centrom zdielaných služieb ING so sídlom v Bratislave.

Prosíme Vás, aby ste všetky Vaše požiadavky a otázky týkajúce sa technickej podpory IBP CEE (napr. otázky súvisiace s prihlásením sa do systému, so zablokovaním karty, so spracovaním súboru platieb a pod.) smerovali na nové telefónne číslo +421 2 68 622 266, alebo na e-mailovú adresu InsideBusiness.Support@ing.com. Technická podpora bude dostupná v pracovných dňoch v rámci prevádzkových hodín od 8:00 do 17:00 vyškolenými pracovníkmi technickej podpory, v slovenskom a anglickom jazyku.

Pre akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa implementácie, ako pridanie nových užívateľov, zrušenie užívateľov alebo zmeny v nastaveniach, prosím smerujte na ING Bank N.V., pobočka Bratislava, na telefónne číslo +421 2 59 346 555, na e-mailovú adresu client.services@ing.sk alebo na Vášho Client Services Account Managera.


Nová URL adresa pre IBP CEE!


Na konci roka 2016 bude súčasná URL adresa https://start.ingonline.com odpojená. Od dnešného dňa prosím používajte hlavnú InsideBusiness URL adresu insidebusiness.ingwb.com, z ktorej budete mať zabezpečený prístup do aplikácie IBP CEE. Po kliknutí na tento link, si prosím uložte novú URL adresu a použite ju pri Vašom ďalšom prihlásení.

Ak si chcete overiť dôveryhodnosť tejto adresy, prosím kliknite na certifikát vedľa URL adresy, ktorým si môžete overiť, že adresa https://insidebusiness.ingwb.com patrí ING.

Ďakujeme za Vašu pozornosť venovanú tomuto oznámeniu. Veríme, že uvedené zmeny prinesú vyššiu úroveň efektívnosti a väčšiu mieru spokojnosti so službami poskytovanými ING Bank.

S úctou
ING Bank N.V.


Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Bratislava

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Slovakia


Produkty a služby

Financovanie (0)

Podnikové financovanie a poradenstvo

Najdôležitejšou obchodnou aktivitou ING Bank sú vzťahy s podnikovou klientelou.

Viac informácií

Obchodné financovanie

Pokiaľ potrebuje podnik pokryť exportno-importné riziká, alebo potrebuje nájsť vhodný produkt na optimalizáciu prevádzkového kapitálu, nezaobíde sa bez banky s globálnym pokrytím a lokálnym know–how.

Viac informácií

Riadenie aktív a rizík (0)

Finančné trhy

ING Bank v konkurencii bánk pôsobiacich na Slovensku patrí popredné miesto čo sa týka podielu na celkových zobchodovaných objemoch na devízovom a peňažnom trhu.

Viac informácií

Riadenie prevádzkových potrieb (0)

Systém internetového bankovníctva (InsideBusiness Payments Slovensko)

InsideBusiness Payments Slovensko zabezpečuje realizáciu prevodu peňažných prostriedkov elektronickou cestou bez použitia písomných dokumentov.

Viac informácií

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Počas niekoľkých rokov od zavedenia prvého systému Cash Pooling ING Bank získala značné skúsenosti s poskytovaním tohto produktu pri zohľadňovaní domácich podmienok a platnej právnej úpravy.

Viac informácií

ING Firemné karty

ING Bank ponúka Vašej spoločnosti riešenie v oblasti platobných kariet, tzv. ING Firemné karty, vydávané priamo zahraničnou bankou ING Bank N.V., Amsterdam. ING Firemné karty sa používajú pre obchodné účely.

Viac informácií

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

V spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami ING Bank poskytuje svojim klientom zber hotovosti s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Viac informácií

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu

Na základe zmluvy so Slovenskou poštou š.p. može ING Bank ponúknuť svojim klientom spracovanie platieb v hotovosti v prospech účtu klienta v ING Bank, z ktoréhokoľvek pracoviska pošty prostredníctvom poštového peňažného poukazu typ "U" (PPP-U).

Viac informácií

Systémové požiadavky pre ING komunikačné kanály

Systémové požiadavky pre ING komunikačné kanály

Viac informácií